Skoči na sadržaj

RO-DE

  • od

Udruženje „RO-DE“, skraćeno od rodetelj – defektolog,
roditelj – dete, nalazi se u Ulici Stevana Dukića broj 15 u mesnoj
zajednici „Karaburma Dunav“, prvo je vaninstitucionalno
zbrinjavanje osoba sa hendikepom koje postoji zvanično od 10.
januara 2005. godine i pruža pomoć deci sa hendikepom (15
korisnika), roditeljima i staraocima u prevazilaženju problema sa
kojima se svakodnevno suočavaju. Ono, takođe, edukuje mlade
ljude iz (uslovno) zdrave populacije da prihvate osobe sa bilo
kojim hendikepom kao ravnopravne članove društva.

Rad Udruženja je baziran na: DNEVNOM BORAVKU,
ŠKOLAMA ŽIVOTA I SLOBODNIM AKTIVNOSTIMA.

DNEVNI BORAVAK – aktivnosti radnim danima od 8:30h
do 16:00h (uz korigovanje radnog vremena po potrebi staratelja
dece) u vidu edukativnih i kreativnih radionica osmišljenih i
vođenih od strane stručaka (neuropsihijatara, defektologa,
psihologa) koje imaju za cilj jačanje, osnaživanje i razvijanje
vedrog duha dece sa hendikepom.

„ŠKOLE ŽIVOTA“ – veoma značajno polje rada, kako za
decu, tako i za roditelje i ostale članove porodice koja je
preopterećena dugogodišnjom brigom i staranjem oko deteta koje
će, bez obzira na godine, uvek biti dete kome je doživotno
potrebna tuđa nega i pomoć. Škole života podrazumevaju
sedmodnevni boravak dece sa pratiocima i stručnjacima van mesta
stanovanja i psiho-fizički oporavak, osamostaljivanje i uz podršku
grupe, prevazilaženje poteškoća koje su neminovne prilikom
odvajanja od roditelja i kuće.